Store kartoffelplanter - HVORFOR?

Store kartoffelplanter - HVORFOR?

Af Peter Norris

Selv om kartoffelplanterne er flotte, er dette IKKE et pralebillede? – snarere udtryk for en vis undren. For så høje kartofler har jeg aldrig haft tidligere.

Det er gemmekartofler, bl.a. Ditta, som er lagt 5. april lige som jeg nogenlunde plejer. De har ikke fået mere gødning end normalt (Ditta slet ikke noget), er blevet vandet normalt og har haft plast over, indtil der ikke længere var risiko for nattefrost – også som normalt. Måske lige med den forskel, at plasten har været på noget længere tid på grund af de sene frostnætter i maj, og hvor bedets overbygning netop giver mulighed for at dække med plast frem for fiberdug, når planterne har fået en vis højde netop i maj.

Normalt ville så høje planter være tegn på overgødning eller drivning med masser af top men ingen knolde nedenunder.

Det synes ikke at være tilfældet her, idet “pegefingerprøven” afslører kartofler lige under overfladen på størrelse med hønseæg – og så er der stadig ca. en måneds vækst, indtil jeg normalt plejer at høste sådan et bed på grund af begyndende skimmel.

Hvorom alting er, har det været nødvendigt at sætte espaliernet på siderne for at forhindre planterne i at vælte ud over det hele. Et andet tilsvarende bed med sene kartofler i den modsatte ende af køkkenhaven ser ud på samme måde, hvor planterne også må spærres inde.

Hvis høsten skulle vise sig også at være unormalt stor, kan man så gå og undre sig over, hvad det dog skyldes – det kunne være, man næste år havde lyst til at gentage det. Det værste ved både det der lykkes, og det der mislykkes, er ikke at vide HVORFOR!