Multisåede radiser

Multisåede radiser

Peter Norris

26. maj 2018

Det er altid sjovt at lave forskellige former for forsøg med dyrkning i køkkenhaven. Det er dog sådan, at hvis man vil gå rigtig videnskabeligt til værks med sit forsøg, er noget af det vigtigste, at man husker at man overhovedet har lavet et forsøg. Indimellem kan det knibe med den slags småting.

Således her: jeg havde set Charles Dowding nævne i forbifarten i en video, at man også kunne multiså radiser. Det måtte jo prøves, så der blev sået 4 frø pr celle i en pluggbox, og senere blev cellerne udplantet (mellem et par rækker ærter) med ca 10 cm mellemrum. Siden har radiserne nok haft det fint i det skjulte nede mellem ærterne, mens jeg ikke har skænket dem ret mange tanker. Indtil idag, hvor jeg pludselig fik den ide at kigge til dem.

Som det ses fungerer det sådan set fint, idet radiserne i klumpen blot har skubbet til hinanden for at få den nødvendige plads – på samme måde som når man fx multisår rødbeder. De er ganske vist blevet nogle store aflange nogen, hvilket på den ene side ikke er så underligt idet jeg jo havde glemt dem – men på den anden siden er det allgevel en smule mærkeligt, idet det var en rund sort jeg havde sået……….

Og hvad kan man så bruge forsøgsresultatet til? Det er måske lidt omstændeligt at bruge metoden i al almindelighed, men til de allertidligste radiser i foråret må det være oplagt at så indendørs for så senere at udplante i drivhus eller mistbænk – her må man kunne vinde et par uger i forhold til at så direkte i den halvkolde jord.