Rødbeder forkultiveres

Rødbeder forkultiveres

Peter Norris

6. marts 2016

Rødbedefrø er egentlig små nøgler bestående af flere frø, som hver for sig kan udvikle sig til en plante – med mindre der er tale om frø af F1 sorter, som kun giver en enkelt rødbedeplante. Det betyder at det oftest er irriterende nødvendigt at udtynde når man har sået direkte på friland, da planterne ellers kommer til at stå alt for tæt.

Bl.a. derfor kan det være en fordel at forkultivere rødbederne i pluggbox. Ydermere er der den gevinst at man både kan få en tidligere høst, og også have småplanter parat til at udplante som en sen 2. afgrøde.

Her er det sorten Bitola, som er en fladrund type som egner sig til tidlig såning. De plejer at blive udplantet under plast sidst i marts, og har altid klaret den frost som er kommet uden nogen stokløbning.

De enkelte pluggs udplantes som de er, blot med en afstand imellem svarende til antallet af planter i pluggen: er der fx 4 planter, sættes de med 20-25 cm imellem i rækken. Når de så vokser til, skubber de bare til hinanden og giver en fin størrelse. Ingen udtynding!

Noget andet er at jeg ikke tidligere har registreret hvor mange planter en enkelt rødbedenøgle giver. Her har jeg sået 2 nøgler pr. celle, og resultatet er 2-4 spirer – ingen højere.