Erfaringer med salat om vinteren

Erfaringer med salat om vinteren
Erfaringer med salat om vinteren
Erfaringer med salat om vinteren

Af Peter Norris

Vinter i november har betydet at jeg er blevet nogle erfaringer rigere og en hel del salat fattigere. Salaten som blev sået i august og udplantet i mistbænke i september skulle, hvis vejret havde villet, kunne holde sig høstklar i flere måneder. Men vejret har bare ikke villet. Planterne overlevede godt nok uden skader de første par frostnætter ned til -4° ved hjælp af et par lag fiberdug og overbrusning af de frosne blade inden solen brød igennem – men mange dages vedvarende frost i døgndrift har bare været for meget! Og det selv om de 2 lag fiberdug har været suppleret med en pressenning lagt over mistbænken. Det vidste jeg sådan set godt i teorien, men jeg har aldrig tidligere fået afprøvet grænserne så grundigt i november.

Selv om frostskaderne har været udbredte er der alligevel et par informative forskelle. Salatplanterne fylder 2 mistbænke – sået samtidig, men ikke udplantet samtidig. Der har nok været et par uger imellem. Øverste billede viser de senest udplantede (og derfor mindst udviklede hoveder) som har klaret frosten bedst. Desuden har der i begge bænke været udplantet 2 forskellige sorter med forskellige vækstformer: Winter Density og Winter Gem. Førstnævnte er en romaine type med en mere åben vækst, og her er de fleste blade klart mærket af frosten. Winter Gem danner derimod et lille kompakt hovede, og når man fjerner de yderste frostskadede blade, er der en hel del tilbage længere inde som stadig er fine, friske og upåvirkede.