Trodsige blomkål til tidlig forårshøst

Trodsige blomkål til tidlig forårshøst

Det har været en lang og noget besværlig proces at dyrke blomkål til tidlig forårshøst. Winter Aalsmeer blev sået for næsten 11 måneder siden, udplantet under bionet i august, beskyttet mod hård frost ved at pakke de efterhånden alt for lange stokke ind i fiberdug – og alligevel var der kun 4 af de oprindelige 9 planter som overlevede vinteren. De øvrige rådnede på stokken lige under de nederste blade. I marts blev de sidstlevende ovenikøbet udsat for en ikke planlagt flytning da jeg pludselig besluttede at sløjfe det bed de stod i. Således efter næsten et år med konstante kriser og bekymringer kan det første hoved så høstes idag – godt en måned tidligere end overvintrende blomkål sået om efteråret, men nok en del senere end ellers på grund af det kolde forårsvejr.

Desværre har forløbet ikke resulteret i at jeg er blevet spor klogere på hvordan det kan lykkes bedre næste gang. Jeg havde nemlig givet min søn 9 planter fra samme såning som jeg havde i overskud – som han derefter glemte og først fik tid til at udplante en del senere og derefter siden stort set ikke har taget sig af. Samtlige hans planter har en mere normal længde stok og har overlevet uden at han har gjort noget for det – hvilket rent ud sagt er sk.de irriterende!

Skrevet af: Peter Norris