Overvintrende afgrøder og fugt

Overvintrende afgrøder og fugt

Peter Norris

27. december 2016

Når man dyrker overvintrende afgrøder i drivhuset er det ikke så meget kulde, men derimod fugt som ofte er den største hindring for at tingene overlever. Der sker stort set ingen fordampning i løbet af vintermånederne, hvorfor vanding slet ikke er nødvendig før dagene bliver længere og der igen kommer gang i væksten. Alt for fugtige forhold kan især være dræbende for fx salat, der er slem til at blive angrebet af råd og svamp. Her dagen efter Urd ses desværre et tydeligt eksempel på grov overvanding af drivhusets salatplanter, mens spinaten just kan skimtes UNDER vandoverfladen.