Rødbeder som sidegevinst

Rødbeder som sidegevinst

Peter Norris

5. april 2018

Rødbeder dyrkes helst som en slags “sidegevinst” – hvilket vil sige at der ikke afsættes særskilt dyrkningsplads til dem, men at de dyrkes puttet ind mellem andre afgrøder, hvor der ikke er så meget andet der kan trives. Det har vist sig fx at fungere ganske fint når rødbederne sættes i mellemrækkerne, hvor der senere skal udplantes majs eller høje ærter – eller sat midt i et bed i april hvor de kommer til at vokse under stangbønner som udplantes sidst i maj. Væksten af de foretrukne aflange sorter foregår måske noget langsommere i sådan en skyggetilværelse, men så meget haster det heller ikke med at spise syltede rødbeder i sommermånederne.

En lidt tidlig høst vil vi dog alligevel have, hvor der dyrkes en mindre portion af en rund sort der bedre kan tåle forårets lave temperaturer. Sidste år forsøgte jeg at udplante dem under plast i april, hvor der i maj blev plantet broccolini i hovedrækkerne. Det fungerede knap så godt: i starten var det som om de større rødbedeblade holdt de små broccoliniplanter nede, og senere var magtforholdet næsten omvendt – rødbederne var længere end forventet om at nå en respektabel størrelse.

I år skal der derfor forsøges en ny kombination: rødbederne er sået sidst i februar i pluggbox og udplantes nu mellem de overvintrende løg. Løgtoppene begynder nu at vokse, og bliver næppe generet af de bette beder – som omvendt nok heller ikke bliver særlig undertrykt af løgene. Løgene høstes fra starten af juni, rødbederne formodentlig ikke så længe efter – og da der efter løgene skal udplantes stangbønner i begge sider af bedet, vil rødbederne også blot kunne vokse videre hvis de har brug for det.