Overvintrende gulerødder

Overvintrende gulerødder

Peter Norris

9. april 2017

De tidlige gulerødder bliver måske tidligere i år end tidligere år. Inspireret af bagsiden på et brev gulerodsfrø fra Impecta, som til min undren anførte at man også kunne så i oktober-november, såede jeg så i oktober. Sorterne Laguna og Nantes 5 kom i jorden i mistbænk 17. oktober, og derefter stort set glemt. Og da der kom en rimelig hård frost her engang i november regnede jeg heller ikke med at de nogensinde ville dukke op. Men det gjorde de. Da jeg åbnede bænken 6. december kunne der forbavsende nok konstateres en rimelig pæn spiring i rækkerne for begge sorters vedkommende.

Hen over vinteren har de små gulerodsspirer fået et lag fiberdug over sig ved udsigt til mere end blot en smule nattefrost, og ellers er de passet med en smule vand her hvor solen begyndte at varme jorden igen. Midt i marts (da jordtemperaturen ramte 8°) er der så blevet eftersået med Nantes hvor der har været huller i rækkerne, men spireprocenten har bestemt ikke været større end ved oktobersåningen. På billedet kan de nye spirer vist lige anes mellem de “gamle” rødder. Der er med andre ord noget der tyder på at forsøget skal gentages igen i år.