Bladselleri til vinterbrug

Bladselleri til vinterbrug

Peter Norris
21. november 2015

Blandt de mange hektiske gøremål når der pludselig trues med 10° frost er at sørge for at der er lidt frisk bladselleri i løbet af vinteren. Planterne graves op, sættes i en 10 liters spand med jord, og stilles et frostfrit men køligt sted. Man skal bare sørge for at jorden ikke tørrer ud, hvorimod manglende lys ikke er noget man behøver at bekymre sig om – det hedder jo blegselleri. Her i foråret havde vi friske stilke til engang i april, hvorefter planterne gik i frø. Og denne gang vil jeg prøve at huske at høste frøene.

Peter Norris
November 21, 2015

Among the many hectic chores when suddenly threatened with 10 ° frost is to make sure there is some fresh celery leaves during the winter. The plants are dug up, put in a 10 liter bucket of soil, and placed in a frost-free but cool place. You just have to make sure that the soil does not dry out, whereas lack of light is not something you have to worry about - it is called pale celery. This spring we had fresh stems until sometime in April, after which the plants went into seed. And this time I will try to remember to harvest the seeds.