Undgå knoporme

Undgå knoporme
Undgå knoporme

Af Peter Norris

Indtil for en 6-7 år siden oplevede jeg altid et vist “frafald” når jeg i løbet af sommeren udplantede især kål og salat som 2. afgrøde. Småplanterne kunne komme i jorden den ene dag, og allerede næste morgen kunne man finde en enkelt eller to liggende fladt ned, med stænglen gnavet over lige i jordoverfladen. Synderen var som regel knopormen, ageruglens fede grå larve, som befinder sig nede i jorden om dagen, men som kravler op på overfladen om natten og ynder at gnave småplanter over. Hvis man gravede lidt i jorden omkring den væltede plante kunne man indimellem finde den – gjorde man det ikke kunne man være næsten sikker på at den fandt sig et nyt offer den følgende nat.

Knopormen er dog i modsætning til fx snegle ikke ret ferm til at klatre over en forhindring – når den støder panden mod en mur kan den ikke finde på andet end bare bevidstløst at ændre retning. Derfor har en simpel barriere i form af en 3-4 cm høj plastring vist sig at være stort set 100% effektiv. Ringene saves ud af fx et stykke plast nedløbsrør og trykkes fast i jorden omkring planten – og bruger man 75mm rør kan ringen sagtens blive siddende selv omkring store kålplanter. Som en ekstra sidegevinst ved metoden er det nemmere at vande småplanterne i starten hvis man løber ind i en tørkeperiode – man skal bare sigte med strålen så man rammer inden for ringen.