Overvintrende løg får selskab af rødbeder

Overvintrende løg får selskab af rødbeder

Dyrkningen i minikøkkenhaven startede egentlig tilbage i oktober sidste år, hvor jeg nåede at færdiggøre det første bed tidsnok til at kunne udplante et hold overvintrende løg.

Løgene var sået i en rootmaster i august, og kan under normale vejrforhold komme igennem vinteren og give en tidlig høst fra sidst i maj.

De har været dækket af plast fra frosten satte ind, men kan ofte klare sig uden hvis de slipper for perioder med en hård barfrost.

Med de stigende temperaturer begynder løgtoppene nu at vokse, så idag er bedet blevet grundvandet og gødet med lidt kompost. Samtidig er der for at udnytte pladsen bedst muligt blevet udplantet rødbeder mellem løgene.

Løgene har jo fået et godt forspring, således at toppene får det lys de har brug for, og når løgene er høstet, kan rødbederne blot vokse videre.

Her er der tale om en tidlig rødbedesort (Boltardy), som kan klare lave temperaturer uden at gå i stok.

Rødbederne  blev sået sidst i februar i en pluggbox med 2-3 frø pr celle og har stået i en vindueskarm indtil de kunne komme ud i drivhuset en uges til for at vænne sig til livet i køkkenhaven.

De enkelte celler udplantes samlet uden at skille småplanterne ad – man sætter dem blot med større afstand imellem.

Er der fx 3 planter pr celle, sættes cellerne med 20 cm imellem, og efterhånden som rødbederne vokser, skubber de blot til hinanden og får den plads de har brug for.

Skrevet af: Peter Norris den 4. april 2018