Rødbeder ud - rødbeder ind

Rødbeder ud - rødbeder ind

De tidligste rødbeder, som dyrkes mellem overvintrende løg, har nu nået en pæn “baby”-størrelse, så de første har kunnet høstes.

Der er så vidt muligt blevet plukket de største fra yderrækkerne, idet der allerede står nogle stangbønner (sået for 10 dage siden) i rootrainers og tripper for at kunne blive udplantet i bedkanterne.

Således er der ofte en vis spænding involveret når man hele tiden forsøger at forkultivere noget nyt til afløsning af det man høster.

Enten kan de forkultiverede skulle vente for længe i potterne før der er plads til at udplante (i så fald kan man ofte potte om til lidt større potter i ventetiden), eller også kan den ledige plads stå tom for længe fordi afløseren endnu ikke er stor nok til at komme ud.

I dette tilfælde hvor bønner afløser rødbeder og løg kommer det vist til at hænge rimelig godt sammen.

En fordel ved rødbeder er at de trives i skyggen mellem høje afgrøder.

Når de forkultiveres frem for at blive sået direkte, har de allerede fra starten blade med en størrelse der kan samle den fornødne solenergi uden at blive helt udkonkurreret af de høje planter. Og når der mere eller mindre bliver lukket for lyset nede mellem fx ærterne, kan de stå lidt i stampe, men vokser blot videre når ærterne efterhånden bliver høstet.

En anden kombination som fungerer fortrinligt er at udplante rødbeder i mellemrækkerne et par uger inden der skal plantes majs – her kan man høste store rødbeder allerede før man kan høste majs.

Skrevet af Peter Norris, den 4. juni 2018