GrowWater kapillær selvvanding i store bede - montage og brug

GrowWater kapillær selvvanding i store bede - montage og brug

Her vises, hvordan selvvanding monteres i et højbed på 360 cm. Princippet gælder for alle mål.

Da bedet på billederne skal stå på et ujævnt underlæg med skarpe sten, monteres der bund, som selvvandingsindsatsen ligger på. Hvis underlaget er fast og uden skarpe kanter, behøver indsatsen ingen bund.

Beslag lægges i den nederste rille på plastplankerne.


 

Bedet er klar til montage af bunden.


 

Lamel-pladerne sættes sammen.


 

Bunden lægges ned.


 

Vandingsindsatsen gøres klar.


 

Vandingsindsatser lægges ned i bedet.


 

En sektion er færdigmonteret.


 

Jorden stoppes omhyggeligt ned i samtlige kapillærrør.


 

Så kan kartoflerne lægges!


 

Høsttid!


Råd om vanding og gødning

Fyld først vand på kapillærvandingen, når planterne har fået godt fat og rodnettet er veludviklet. Vand manuelt indtil da. Ellers risikerer du at rødderne ikke får ilt nok, og at planten mistrives eller går ud.

Hvis det har regnet i en længere periode og jorden er meget våd – og temperaturen ikke særlig høj, så er det meget vigtigt at lukke noget af vandet ud, så jorden kan tørre lidt ud. Planterne må under ingen omstændigheder stå mange dage i meget våd jod.

Mange planter bryder sig i det hele taget ikke om våd jord – og næsten alle planter skal tørre ud ind imellem for at trives godt.

Vent med at bruge gødning, indtil planterne er i fuld vækst. De har ikke brug for ret meget til at begynde med, for der er normalt gødning i den jord, man køber. Brug flydende gødning – men kun små doser til at begynde med. Først når planterne får lyse blade og evt. gror langsommere, skal der gødes med den dosis, der anbefales fra gødningsfirmaet.

 

 »» Se mere om GrowWater selvvanding her

 »» Se om kapillær-vanding i små højbede her

GrowWater kan monteres i alle GrowCamps bede.